Χωρίς εικόνα

Υπαρξιακές επιπτώσεις του Filioque

16/12/2022 Dimitris 0

oodegr.com | Τού σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα – Μιλήσαμε για τις βασικές αρχές, τις βασικές προϋποθέσεις μέσα στις οποίες κινείται η Δυτική σκέψη. Τώρα […]