Χωρίς εικόνα

Η Γλωσσολαλιά και η Πεντηκοστή

10/11/2021 admin 0

oodegr.com | Είναι γνωστή η ψύχωση των Πεντηκοστιανών με τη γλωσσολαλιά, την οποία έχουν αναγάγει σε σημαντικό στοιχείο της Χριστιανικής πίστης. Όμως, παρά τους ισχυρισμούς […]