Χωρίς εικόνα

Χριστός Γεννάται!

25/12/2022 Dimitris 0

oodegr.com | Σε μετάφραση Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου – Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρίζω. Βοσκών φωνές φτάνουν στ’ αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα με τις φλογέρες […]