Ποιος είναι Χριστιανός; – Αυτός που έτυχε να γεννηθεί από Χριστιανούς γονείς ή οποιοσδήποτε βαπτίσθηκε;

oodegr.com | Υπάρχει μια σύγχυση ως προς την απάντηση αυτού του ερωτήματος. Όχι μόνο μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν εγκλήματα άλλων, για να κατηγορήσουν τον Χριστιανισμό, αλλά συχνά και μεταξύ των Χριστιανών. Θέλουμε λοιπόν με το άρθρο αυτό, να βάλουμε τα…

Διαβάστε περισσότερα