Ψυχολογική Ερμηνεία τού φαινομένου της Νεοειδωλολατρίας

oodegr.com | Γέρων Μωυσής αγιορείτης – Ψυχολογικές ανεπάρκειες που οδηγούν στον Νεοπαγανισμό Φρονούμε ότι το θέμα είναι μάλλον πνευματικό και όχι ψυχολογικό κι έτσι θα πρέπει να το δούμε κατά την πατερική διδασκαλία, όταν κι οι ίδιοι οι ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές…

Διαβάστε περισσότερα