Χωρίς εικόνα

Καλός και κακός θεός

30/09/2022 Dimitris 0

oodegr.com | Θα μπορούσε ο Θεός να είναι κακός; – Η ύπαρξη τού κακού στον κόσμο, είναι ένα θέμα για το οποίο έχουν γραφεί πολλά. […]