Χωρίς εικόνα

Τι είπε ο άγιος Φώτιος για τα λάθη των αγίων Πατέρων Γιατί δεν είναι αλάθητοι, και πότε;

23/07/2022 Dimitris 0

oodegr.com | Έχουμε κατ’ επανάληψιν μιλήσει για την έννοια της Θείας Αποκάλυψης και της Θεοπνευστίας στην Εκκλησία του Κυρίου σε αυτή την ιστοσελίδα. Έχουμε επίσης […]

Χωρίς εικόνα

Oρισμός του δόγματος – Κατά τον μεγάλο δάσκαλο τής Ορθοδοξίας π. Ιωάννη Ρωμανίδη

27/06/2022 Dimitris 0

oodegr.com | Οι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων απεφάνθησαν για διάφορα δογματικά και κανονικά θέματα που είχαν ανακύψει στην εποχή τους. Τα δόγματα λέγονται όροι, διότι […]

Χωρίς εικόνα

Από τα κτιστά ρήματα στα άρρητα ρήματα – Κατά τον μεγάλο δάσκαλο της Ορθοδοξίας π. Ιωάννη Ρωμανίδη

15/05/2022 Dimitris 0

oodegr.com | Η Αγία Γραφή, τα δόγματα της Εκκλησίας και τα πατερικά κείμενα είναι γεμάτα από κτιστά ρήματα και νοήματα, με σκοπό να οδηγήσουν τον […]

Χωρίς εικόνα

Τι είναι η ψυχή – Η προέλευση της λέξης "ψυχή" και η Ορθόδοξη προσαρμογή της προϋπάρχουσας φιλοσοφικής έννοιας της "αθανασίας της ψυχής"

11/10/2021 Dimitris 0

oodegr.com | Η λέξη ψυχή «είναι από τις πιο δύσκολες και στη Βίβλο και στη χριστιανική γραμματεία»[1]. Η ψυχή είναι πολυσήμαντη μέσα στην Αγία Γραφή […]