Χωρίς εικόνα

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ως Προτεστάντες – Μία ακόμα αίρεση τού ακραίου Προτεσταντικού χώρου

26/09/2022 Dimitris 0

oodegr.com | Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης – Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται ότι η οργάνωσή τους είναι απλώς ένα από τα πολλά παρακλάδια του προτεσταντισμού, […]

Χωρίς εικόνα

Βασικές διαφορές δογμάτων των Μαρτύρων τού Ιεχωβά από τα Χριστιανικά

26/09/2022 Dimitris 0

oodegr.com | Περιληπτική παρουσίαση των βασικών διαφορών και δεσμοί για εκτενέστερη μελέτη. Μία συνηθέστατη ερώτηση των Χριστιανών είναι: “Σε τι διαφέρει η πίστη των Μαρτύρων […]