Χωρίς εικόνα

ΟΧΙ στη νεοεποχίτικη μεταφυσική, ΟΧΙ στον αποκρυφισμό και τη μαγεία – Υποκατάστατα της θρησκείας

24/08/2022 Dimitris 0

Μιχαήλ Χούλη Θεολόγου | Ο σημερινός άνθρωπος, δεχόμενος τις παρενέργειες της τεχνολογίας, βιώνοντας το καθημερινό άγχος της ζωής και πνευματικά αποπροσανατολισμένος μέσα στη σύγχρονη κρίση […]