Χωρίς εικόνα

Από τα κτιστά ρήματα στα άρρητα ρήματα – Κατά τον μεγάλο δάσκαλο της Ορθοδοξίας π. Ιωάννη Ρωμανίδη

15/05/2022 Dimitris 0

oodegr.com | Η Αγία Γραφή, τα δόγματα της Εκκλησίας και τα πατερικά κείμενα είναι γεμάτα από κτιστά ρήματα και νοήματα, με σκοπό να οδηγήσουν τον […]