Χωρίς εικόνα

Οι 12 βαθμίδες της αμαρτίας

10/06/2022 Dimitris 0

ieramonopatia.gr | «Το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία» (Α’ Κοριν.15,56). «Μυρμηκολέων ώλετο παρά το μη έχειν βοράν» (Ιώβ 4,11). Γέροντος Κλεόπα Ηλιέ Πριν αρχίσω […]