Τι είναι προσηλυτισμός;

proseuxi.gr | Ευαγγελισμός και προσηλυτισμός – Ευαγγελισμός είναι η διάδοση της αλήθειας του Ευαγγελίου, της χαρμόσυνης αγγελίας, σε κάθε άνθρωπο, χωρίς καμία διάκριση, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ευαγγελισμός είναι η μετάδοση του μηνύματος της σωτηρίας των ανθρώπων δια της Εκκλησίας. Το λυτρωτικό μήνυμα της ελευθερίας από την αμαρτία και το θάνατο, το οποίο έφερε στον κόσμο ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Ευαγγελισμός είναι το έργο που εκπλήρωσαν οι μαθητές του Χριστού, οι Απόστολοι και συνεχίζει σήμερα η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία με τους Ιεραποστόλους στην Οικουμένη.

Τι είναι προσηλυτισμός;

Προσηλυτισμός είναι κάθε προσπάθεια να πιέσει κάποιος άνθρωπος με ύπουλους τρόπους, να παρασύρει άλλους ανθρώπους να αποδεχθούν συγκεκριμένες πεποιθήσεις, κυρίως θρησκευτικές.

Η λέξη προσηλυτισμός προέρχεται από το «προς» και τον παρακείμενο του ρήματος έρχομαι «ελήλυθα».

Ο όρος όμως Προσηλυτισμός σημαίνει την με κάθε μέσο εξαπάτηση, την άσκηση βίας σωματικής και πνευματικής, την «πλύση εγκεφάλου», την όποια αθέμιτη προσφορά, ώστε να παρασυρθεί, να αποδεχθεί κάποιος το πιστεύω του άλλου, μάλιστα άτομο που βρίσκεται σε άγνοια, αδυναμία ή ανάγκη.

Γι’ αυτό και η πράξη αυτή αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Ο Προσηλυτισμός αποτελεί τεχνική χειρισμού του άλλου ανθρώπου, με στόχο τη διαστροφή της συνειδήσεως, της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων του.

Ευαγγελισμός είναι η πηγαία ομολογία της Χριστιανικής πίστεως, η φανέρωση, η μαρτυρία της αλήθειας του Ευαγγελίου, που συνοδεύεται με πολλές θυσίες έως και το μαρτύριο.

Αποτελεί ακόμη καθήκον των πιστών Χριστιανών.

Είναι το «ουαί δε μοι έστιν εάν μη ευαγγελίζωμαι» του αποστόλου Παύλου, που θεωρεί αξιολύπητο, αξιοκατάκριτο τον εαυτό του, εάν δεν μεταφέρει την αλήθεια του Ευαγγελίου στους αδελφούς και συνανθρώπους του, επειδή έτσι τους αδικεί, τους στερεί τη σωτήρια αλήθεια που εκείνος γνωρίζει.

Είναι το έργο που προτρέπει ο απόστολος Παύλος να επιμελείται ο μαθητής του ο Τιμόθεος αλλά και κάθε πιστός Χριστιανός: «Συ δε… κακοπάθησον, έργον ποίησον ευαγγελιστού».

Να επιμελείσαι τον ευαγγελισμό των ανθρώπων, μάλιστα με κόπο και πόνο.

Ο Ευαγγελισμός είναι το δυνατό φως που ρίχνει ο Χριστιανός ιεραπόστολος με το λόγο του και με τη ζωή του στο δρόμο που οδηγεί στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα.

Ο Ιεραπόστολος φωτίζει το δρόμο, τον φανερώνει στους συνανθρώπους του, για να τον δουν, να τον επιλέξουν ελεύθερα, να τον βαδίσουν, να οδηγηθούν στη σωτηρία, στην αληθινή κοντά Του ζωή.

Περιοδικό «Προς τη Νίκη»,
Μάιος 2018 Τεύχος 819