Βασικές διαφορές δογμάτων των Μαρτύρων τού Ιεχωβά από τα Χριστιανικά

oodegr.com | Περιληπτική παρουσίαση των βασικών διαφορών και δεσμοί για εκτενέστερη μελέτη.

Μία συνηθέστατη ερώτηση των Χριστιανών είναι: “Σε τι διαφέρει η πίστη των Μαρτύρων τού Ιεχωβά από τη δική μας;” Είναι μία συνήθης αλλά εξαιρετικά περίπλοκη ερώτηση, καθώς η θρησκεία αυτή “κάνει το άσπρο μαύρο” σε όλα σχεδόν τα Χριστιανικά δόγματα και αντιστρέφει την αλήθεια με το ψεύδος. Γι’ αυτό και λόγω της πληθώρας των διαφορών, είναι δύσκολο να δοθεί πλήρης και επαρκής απάντηση.

Στο παρόν άρθρο λοιπόν, ΔΕΝ θα κάνουμε αναίρεση των δογμάτων των Μαρτύρων τού Ιεχωβά, αλλά απλώς θα καταγράψουμε περιληπτικότατα τις βασικές από τις διαφορές μας με αυτούς, δίνοντας όμως παράλληλα και δεσμούς προς εκτενέστερες αναλύσεις και αναιρέσεις τους, που ήδη υπάρχουν σε πιο εξειδικευμένα άρθρα τού ιστοτόπου μας. Θα καλύψουμε έτσι ένα βασικό ερώτημα για τις διαφορές μας, και παράλληλα θα δώσουμε ερείσματα και δυνατότητα, για περεταίρω μελέτη σε όποιον ενδιαφέρεται.

Κάποιες συγκρίσεις θα είναι για εμάς ασήμαντες αλλά γι’ αυτούς σημαντικές, και κάποιες άλλες, θα είναι για εμάς σημαντικές και γι’ αυτούς ασήμαντες. Γι’ αυτό μην παραξενευτείτε για τη σκοπιμότητα τέτοιων ασήμαντων αναφορών. Άλλωστε θα παραληφθούν πλήθος άλλων διαφορών μας, λόγω τής μικρής τους σημασίας και για τις δύο πλευρές.


ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ & ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ (Μ.Τ. Ι.)ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ


Περί Θεού (Αναλύσεις Εδώ)

01. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Είναι πανταχού Παρών και δεν περιορίζεται ούτε από τον χώρο ούτε από τον χρόνο. Μ.Τ. Ι. ► Είναι κάπου στο σύμπαν και στέλνει τη δύναμή του σαν ηλεκτρική ενέργεια όπου θέλει να ενεργήσει.

02. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Είναι ασώματος. Μ.Τ. Ι. ► Έχει πνευματικό σώμα.

03. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Είναι Παντογνώστης. Μ.Τ. Ι. ► Έχει εγκέφαλο και σκέπτεται.

04. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Είναι ένας, ως μία ουσία σε τρία πρόσωπα. Μ.Τ. Ι. ► Είναι ένα πρόσωπο και είναι μόνο ο Πατέρας.

05. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Γιαχβέ ονομάζονται και τα τρία πρόσωπα. Μ.Τ. Ι. ► Ιεχωβά ονομάζεται μόνο ο Πατέρας.

06. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Εκτός από το όνομα τού Ιησού Χριστού, “δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο δια τού οποίου να σωθούμε”. Μ.Τ. Ι. ► Η χρήση τού ονόματος “Ιεχωβά” για τον Θεό είναι βασικό στοιχείο της σωτηρίας και κριτήριο αληθείας.

07. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο της Θεότητας. Μ.Τ. Ι. ► Το Άγιο Πνεύμα είναι απρόσωπη δύναμη.

08. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο Ιησούς Χριστός είναι Γεννητό και Άκτιστο πρόσωπο της Θεότητας με αρχή Του στον Πατέρα ως προς την αιτία. Μ.Τ. Ι. ► Ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, εφ’ όσον κτίζω και γεννώ ταυτίζονται και έχει χρονική αρχή.

09. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Τον Θεό κατά την ουσία Του δεν τον βλέπει κανένα απολύτως κτίσμα, ορατό και αόρατο. Μ.Τ. Ι. ► Τον Θεό τον  βλέπουν μόνο τα πνευματικά κτίσματα, επειδή είναι και αυτά πνεύματα.

10. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο Θεός είναι ανόμοιος κατά την ουσία Του με οτιδήποτε κτιστό, ορατό και αόρατο. Μ.Τ. Ι. ► Ο Θεός μοιάζει με τα πνευματικά πλάσματα στο ότι είναι και Αυτός πνεύμα όπως εκείνα.


Περί Χριστού (Αναλύσεις Εδώ)

01. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Είναι ο Δημιουργός όλων των κτισμάτων. Μ.Τ. Ι. ► Είναι το πρώτο κτίσμα τού Θεού.

02. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Είναι ασύγκριτα ανώτερος από κάθε άγγελο. Μ.Τ. Ι. ► Είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ.

03. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Στην προανθρώπινη ύπαρξή Του ήταν Θεός. Μ.Τ. Ι. ► Στην προανθρώπινη ύπαρξή Του ήταν άγγελος.

04. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Στη γη ήταν Θεάνθρωπος. Μ.Τ. Ι. ► Στη γη ήταν μόνο άνθρωπος.

05. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Στον ουρανό είναι ακόμα Θεάνθρωπος. Μ.Τ. Ι. ► Στον ουρανό είναι ξανά μόνο άγγελος.

06. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Το ανθρώπινο Σώμα Του αναστήθηκε. Μ.Τ. Ι. ► Το ανθρώπινο Σώμα Του διαλύθηκε.

07. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Είναι Παντογνώστης κατά τη Θεϊκή Του φύση. Μ.Τ. Ι. ► Δεν ξέρει το μέλλον.

08. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Θα βασιλεύσει αιώνια. Μ.Τ. Ι. ► Θα βασιλεύσει προσωρινά.

09. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Έγινε βασιλιάς ως άνθρωπος το 33 μ.Χ. Μ.Τ. Ι. ► Έγινε βασιλιάς το 1914 μ.Χ.

10. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Σταυρώθηκε σε σταυρό. Μ.Τ. Ι. ► Σταυρώθηκε σε σκέτο πάσσαλο.

11. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Πέθανε μόνο ως άνθρωπος. Μ.Τ. Ι. ► Πέθανε όπως κάθε άνθρωπος.

12. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Κατέβηκε ως ψυχή στον Άδη και κήρυξε. Μ.Τ. Ι. ► Πεθαίνοντας αφανίσθηκε όσο ήταν νεκρός.

13. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η αξία της ζωής Του είναι ανώτερη από τού ατελούς Αδάμ, και όλων των άλλων κτισμάτων μαζί, γι’ αυτό και σώζει τους πάντες, ως ο μόνος τέλειος που έζησε ποτέ. Μ.Τ. Ι. ► Η αξία της ζωής του είναι όση τού τελείου Αδάμ, επειδή είναι ο μόνος τέλειος άνθρωπος εκτός από τον τέλειο Αδάμ που έζησε ποτέ στη γη.


Περί Εκκλησίας (Αναλύσεις Εδώ)

01. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Είναι όλοι όσοι βαπτίσθηκαν εις Χριστόν. Μ.Τ. Ι. ► Είναι μόνο 144.000 από τους βαπτισμένους.

02. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η Εκκλησία είναι φανερή επί 2000 χρόνια, από την εποχή των Αποστόλων ως σήμερα. Μ.Τ. Ι. ► Η Εκκλησία τού 1ου αιώνα αποστάτησε και ήταν κρυφή ως το 1919 μ.Χ. που ο Χριστός επέλεξε αυτούς.

03. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Οι Απόστολοι είχαν Συνοδικό Σύστημα όπως σήμερα. Μ.Τ. Ι. ► Οι Απόστολοι είχαν Κυβερνόν Σώμα όπως οι ΜτΙ.

04. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η Ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ, είναι ένα από τα χαρίσματα τού Αγίου Πνεύματος. Μ.Τ. Ι. ► Η Καινή Διαθήκη δεν έχει πλέον ιερείς, αλλά πρεσβυτέριο με διοικητικές λειτουργίες.

05. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η μοναδική Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη. Μ.Τ. Ι. ► Η μοναδική Εκκλησία είναι οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά.

06. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Πιστοί και Φρόνιμοι δούλοι είναι οι άξιοι Επίσκοποι που δίνουν την τροφή της Θείας Κοινωνίας. Μ.Τ. Ι. ► Πιστός και Φρόνιμος δούλος είναι η ηγεσία των Μαρτύρων τού Ιεχωβά που δίνουν την εν καιρώ τροφή.


Περί Ευαγγελίου (Αναλύσεις Εδώ)

01. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Το Ευαγγέλιο είναι αναλλοίωτο από την εποχή των Αποστόλων ως το τέλος. Μ.Τ. Ι. ► Το Ευαγγέλιο έχει αλλάξει, επειδή τα γεγονότα τού σχεδίου τού Θεού έχουν προχωρήσει.

02. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Το Ευαγγέλιο δόθηκε μία μόνο φορά στους αγίους. Μ.Τ. Ι. ► Το Ευαγγέλιο συμπληρώνεται με νέες κατανοήσεις.

03. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο Χριστός θα έλθει στη Β΄ Παρουσία Του ορατός από όλους τους ανθρώπους στον κόσμο. Μ.Τ. Ι. ► Ο Χριστός ήλθε στη Β΄ Παρουσία Του αόρατα, και μόνο ένα σύνθετο σημείο δεινών το φανέρωσε αυτό.

04. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο χρόνος τής Β΄ Παρουσίας είναι άγνωστος. Μ.Τ. Ι. ► Η Β΄ Παρουσία το 1914 μ.Χ. ήταν προφητευμένη.

05. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 587 π.Χ. και είναι κάτι άσχετο με το Ευαγγέλιο και τη Β΄ Παρουσία. Μ.Τ. Ι. ► Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 607 π.Χ. και είναι μέρος της προφητείας για τη Β΄ Παρουσία το 1914.

06. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Το Ευαγγέλιο είναι η φανέρωση σ’ εμάς της εν Χριστώ εμπειρίας των αγίων. Μ.Τ. Ι. ► Το Ευαγγέλιο είναι οι διδασκαλίες της Σκοπιάς ως ερμηνεία της Αγίας Γραφής.

07. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστος ανθρώπινος λόγος περί τού ανέκφραστου λόγου τού Θεού. Μ.Τ. Ι. ► Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος τού Θεού, ως υπαγορευμένος από τον Θεό στους Θεοπνεύστους συγγραφείς.

08. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η Εκκλησία είναι η μόνη πηγή πίστης, στην οποία στηρίζονται τα δόγματα της Αγίας Γραφής 76 βιβλίων. Μ.Τ. Ι. ► Η Αγία Γραφή με 66 βιβλία, είναι η μόνη πηγή πίστης στην οποία στηρίζονται τα δόγματα της Εκκλησίας.

09. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Οι ψυχές της αμέτρητης Εκκλησίας θα κατέλθουν στην άφθαρτη Καινή Γη, για να αναστηθούν με άφθαρτα υλικά σώματα στον Μέλλοντα Αιώνα. Μ.Τ. Ι. ► Η ελπίδα της Εκκλησίας των 144.000 είναι μόνο ουράνια, ενώ αμέτρητο μεγάλο πλήθος θα ζήσουν μόνο στη γη με φθαρτά αλλά αθάνατα σώματα.

10. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η Χιλιετής Βασιλεία είναι μία συμβολική περίοδος χρόνου που λαμβάνει χώρα σήμερα. Μ.Τ. Ι. ► Μετά την ανάσταση θα προηγηθεί μία 1000ετής μεσοβασιλεία, που θα προηγηθεί της αιώνιας.

11. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο Αρμαγεδδών θα είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος. Μ.Τ. Ι. ► Ο Αρμαγεδδών θα είναι μία καταστροφή από τον Θεό.

12. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η Βασιλεία τού Θεού είναι η μετοχή στις Άκτιστες Ενέργειες τού Θεού από τους αγίους, οι οποίοι ήδη από τώρα βιώνουν τη Ζωή τού Θεού και κυριαρχούν επί της άλογης κτίσης. Μ.Τ. Ι. ► Η Βασιλεία τού Θεού είναι μία κυβέρνηση με Βασιλιά τον Χριστό και κυβερνήτες τους αξιωματούχους των Μαρτύρων τού Ιεχωβά, που βασιλεύουν πάνω σε πιστούς.

13. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Το τέλος τού κόσμου θα έλθει σαν κλέφτης χωρίς κανένα προηγούμενο σημείο. Μ.Τ. Ι. ► Το τέλος τού κόσμου μπορεί να προβλεφθεί από ένα σύνθετο σημείο.

14. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο Αντίχριστος θα είναι ένας ηγέτης που θα έλθει πριν από τη Β΄ Παρουσία στη θέση τού Χριστού και κατά τού Χριστού. Μ.Τ. Ι. ► Ο Αντίχριστος είναι ένα σύνθετο σώμα που αποτελείται από τους κληρικούς όλων των άλλων θρησκειών.

15. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η Βαβυλώνα η Μεγάλη θα είναι η πολιτικο-θρησκευτική πρωτεύουσα τού Αντιχρίστου. Μ.Τ. Ι. ► Η Βαβυλώνα η Μεγάλη είναι όλες οι άλλες ψεύτικες θρησκείες εκτός  των Μαρτύρων τού Ιεχωβά.

16. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο Θεός στη Β΄ Παρουσία δεν θα καταστρέψει, αλλά θα ανακαινίσει την κτίση δια Ακτίστου Πυρός. Μ.Τ. Ι. ► Ο Θεός στον Αρμαγεδδώνα θα καταστρέψει οποιονδήποτε δεν είναι Μάρτυς τού Ιεχωβά, ακόμα και τα παιδιά τους.

17. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Στη Β΄ Παρουσία, θα γίνει ανάσταση νεκρών, δικαίων και αδίκων ανεξαιρέτως, και θα μεταβούν οι μεν δίκαιοι σε ζωή αιώνια, οι δε άδικοι σε τιμωρία αιώνια. Μ.Τ. Ι. ► Θα αναστηθούν όλοι εκτός από όσους πέθαναν από το χέρι τού Θεού, τον Αδάμ και την Εύα, και τους Αποστάτες των Μαρτύρων τού Ιεχωβά.

18. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Οι αναστημένοι θα λάβουν άφθαρτα σώματα ανάλογα με την πρόοδο που είχαν στην επίγεια ζωή τους, φωτεινά ή σκοτεινά. Μ.Τ. Ι. ► Οι αναστημένοι της γης, θα τρώνε και θα πίνουν και θα απολαμβάνουν τις σημερινές απολαύσεις σε έναν επίγειο παράδεισο.

19. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ευαγγέλιο είναι η πρόσκληση για την Βασιλεία τού Θεού σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος γίνεται συμβασιλέας με τον Χριστό όταν βαπτισθεί και αγιασθεί εν Αγίω Πνεύματι και γίνει καθ’ ομοίωσιν Θεού αντανακλώντας το Φως Του. Μ.Τ. Ι. ► Ευαγγέλιο είναι το κήρυγμα τών Μαρτύρων τού Ιεχωβά για αιώνια ζωή σε μια παραδεισένια γη, ώστε να αποδειχθεί ότι τα πλάσματα τού Θεού παραμένουν πιστά σε Αυτόν κάτω από κάθε είδους δοκιμασία ώστε να αμειφθούν με ζωή.

20. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η ουράνια Βασιλεία προσφέρεται εξ ίσου σε κάθε άνθρωπο, είτε έζησε προ Χριστού είτε μετά. Μ.Τ. Ι. ► Όλοι οι προ Χριστού πιστοί εξαιρούνται από την ουράνια βασιλεία τού Θεού. Θα μείνουν στη γη.

21. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Μόνο οι έχοντες το χάρισμα τού Ευαγγελιστού και την ευλογία γι’ αυτό, κάνουν αυτό το έργο, αλλά όλοι οφείλουν να δώσουν απολογία ή μαρτυρία για την πίστη τους. Μ.Τ. Ι. ► Κάθε Χριστιανός οφείλει να κηρύττει και να προειδοποιεί τους άλλους για τη ζωή ή το θάνατο. Αν δεν το κάνει, ο Θεός θα τον σκοτώσει ως ένοχο θανάτου των συνανθρώπων του.


Περί Ψυχής (Αναλύσεις Εδώ)

01. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η ψυχή είναι πολυσήμαντη λέξη και σημαίνει ή τη ζωή, ή την υπόσταση, ή το πνευματικό συστατικό τού ανθρώπου. Μ.Τ. Ι. ► Η ψυχή είναι πολυσήμαντη λέξη, αλλά σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, αλλά είναι ψυχή ο ίδιος.

02. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η ψυχή πεθαίνει, αλλά είναι αθάνατη κατά χάριν. Μ.Τ. Ι. ► Η ψυχή πεθαίνει.

03. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο Θεός διατηρεί την προσωπικότητα τού ανθρώπου που πεθαίνει, επειδή έτσι το θέλει, και τού δίνει νέο φορέα. Μ.Τ. Ι. ► Ο θάνατος είναι αφανισμός και δεν υπάρχει τίποτα που να επιβιώνει απ’ αυτόν, όπως στα ζώα.

04. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο νεκρός αν είναι άπιστος παραμένει ως ψυχή μετά το θάνατό του στον τόπο αναμονής της Ανάστασης τού Άδη, και αν είναι δίκαιος στην παρουσία τού Θεού στον ουρανό. Μ.Τ. Ι. ► Ο νεκρός παραμένει μόνο στη μνήμη τού Θεού ως την ανάσταση αν πρόκειται να αναστηθεί, διαφορετικά ο Θεός δεν θα τον θυμηθεί στην ανάσταση.

05. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Άδης είναι ο “τόπος” αναμονής των ψυχών για ανάσταση. Μ.Τ. Ι. ► Άδης είναι οι κοινός τάφος τού ανθρωπίνου γένους.

06. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Με την κάθοδό Του ο Χριστός στον Άδη, ανέστησε πνευματικά τους απ’ αιώνος δικαίους και όσους απίστους πίστεψαν στο κήρυγμά του εκεί, και πήρε τις ψυχές τους μαζί Του στην παρουσία Του, όπου πάνε πλέον οι δίκαιοι. Μ.Τ. Ι. ► Από το 1919 μ.Χ. οι 144.000 άγιοι ανασταίνονται μόλις πεθάνουν και παίρνουν αγγελικά ουράνια πνευματικά σώματα και ζουν ως συμβασιλείς με τον Χριστό, ενώ οι άλλοι νεκροί είναι ακόμα ανύπαρκτοι ως την επίγεια ανάστασή τους.

07. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο Θεός δεν σκοτώνει κανέναν αιώνια, ούτε βασανίζει κανέναν. Οι άνθρωποι κολάζονται από τη δική τους κακία και το δικό τους μίσος. Γιατί ο Θεός δεν έφτιαξε κόλαση, αλλά ο Ίδιος βιώνεται ως φως ή πυρ, και αυτό που για κάποιον είναι παράδεισος, για άλλον είναι κόλαση. Μ.Τ. Ι. ► Ο Θεός σκοτώνει αιώνια όσους δεν αξίζουν να ζουν στη γη Του, και θα έκαναν άσχημη τη ζωή των δικαίων για μια αιωνιότητα, αλλά δεν βασανίζει αιώνια τους ανθρώπους σε κάποια κόλαση γιατί δεν είναι σαδιστής για να φτιάξει κολάσεις. Απλώς τους αφαιρεί το δώρο της ζωής.

08. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η πρώτη ανάσταση είναι η ανάσταση της ψυχής, όταν αναγεννάται μετά το βάπτισμα, και η δεύτερη ανάσταση είναι τού σώματος στον Μέλλοντα Αιώνα. Μ.Τ. Ι. ► Η πρώτη ανάσταση είναι η ανάσταση των 144.000 για ουράνια ζωή ως άγγελοι, και η δεύτερη ανάσταση είναι η ανάσταση των υπολοίπων μετά τον Αρμαγεδδώνα, που θα ζήσουν στη γη.


Περί Χριστιανικής ζωής και πρακτικών (Αναλύσεις Εδώ)

01. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Οι άνθρωποι κάθε πίστης δεν διαφέρουν, και υπόκεινται σε πάθη, είτε φανερά, είτε κρυφά. Μ.Τ. Ι. ► Οι Μάρτυρες τού Ιεχωβά διαφέρουν από τους άλλους επειδή είναι καλύτεροι άνθρωποι.

02. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ξεκαθάρισε ότι το χωράφι του, η Εκκλησία, έχει και σίτο και ζιζάνια, και το έργο τού διαχωρισμού ανήκει στους αγγέλους στη συντέλεια. Μ.Τ. Ι. ► Η οργάνωση της Σκοπιάς είναι μία καθαρή οργάνωση, γιατί διώχνει τους αμετανόητους αμαρτωλούς με δικαστικές επιτροπές που εποπτεύουν τη ζωή τους.

03. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η Εκκλησία οφείλει να μη διώχνει ούτε τους ακαθάρτους, αλλά να τους βοηθάει να καθαρισθούν. Μ.Τ. Ι. ► Η Εκκλησία οφείλει να διώχνει τους ακαθάρτους και να μη τους αφήνει να τη μολύνουν.

04. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Νουθεσία επιβάλλεται προς πιστούς και απίστους. Μ.Τ. Ι. ► Δεν επιτρέπεται να μιλάμε σε πρώην μέλη της Εκκλησίας.

05. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Επιτρέπεται η έρευνα προς κάθε κατεύθυνση. Μ.Τ. Ι. ► Απαγορεύονται αναγνώσεις αποστατικών βιβλίων.

06. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Μόνο η βρώση αίματος απαγορεύεται. Μ.Τ. Ι. ► Η βρώση και η μετάγγιση αίματος απαγορεύεται.

07. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Σώμα και Αίμα Χριστού λαμβάνουν όλοι οι βαπτισμένοι Χριστιανοί που δεν τους κωλύει κάτι. Μ.Τ. Ι. ► Άρτο και Οίνο ως εμβλήματα λαμβάνουν μόνο οι 144.000 Χρισμένοι για ουράνια ζωή.

08. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η λατρευτική Προσκύνηση ανήκει μόνο στον Θεό. Υπάρχει και η τιμητική Προσκύνηση προς κάθε τι ιερό ή σεβαστό. Μ.Τ. Ι. ► Η Προσκύνηση είναι λατρεία και επιτρέπεται μόνο στον Θεό, διαφορετικά είναι ειδωλολατρεία.

09. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Οι εικόνες είναι είδωλα, μόνο όταν απεικονίζουν τον Θεό. Μ.Τ. Ι. ► Οι θρησκευτικές εικόνες είναι είδωλα.

  1. 10. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η Παναγία είναι αγιότερη από κάθε άλλο άγιο, γι’ αυτό και την ονομάζουμε Παναγία. Μ.Τ. Ι. ► Η μητέρα τού Κυρίου δεν είναι πιο αγία από τον Θεό ώστε να ονομάζεται “Παναγία”.

11. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η Παναγία είναι αειπάρθενος και δεν έκανε άλλα παιδιά. Τα αδέλφια τού Χριστού ήταν μεγαλύτερα παιδιά τού Ιωσήφ. Μ.Τ. Ι. ► Η Μαρία έκανε και άλλα παιδιά με τον Ιωσήφ μικρότερα από τον Χριστό.

12. (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ) Βαπτίζονται και τα παιδιά αν οι γονείς τους είναι Χριστιανοί. Μ.Τ. Ι. ► Μόνο οι ενήλικοι επιτρέπεται να βαπτίζονται.

13. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Το βάπτισμα είναι για αναγέννηση. Μ.Τ. Ι. ► Το βάπτισμα είναι για αφιέρωση.

14. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Οι άγιοι στον ουρανό δέχονται τις παρακλήσεις μας να προσευχηθούν προς τον Χριστό ως συμβασιλείς Του. Μ.Τ. Ι. ► Οι άγιοι στον ουρανό δεν δέχονται προσευχές. Οι προσευχές απευθύνονται μόνο στον Θεό.

15. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο Θεός κάνει θαύματα δια των αγίων Του. Μ.Τ. Ι. ► Οι άγιοι δεν κάνουν θαύματα.

16. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Η Εκκλησία δεν έπαυσε να έχει χαρισματούχους αγίους. Μ.Τ. Ι. ► Τα χαρίσματα της Εκκλησίας έχουν πλέον παύσει.

17. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο σταυρός είναι θυσιαστήριο και όπλο τού Χριστιανού. Μ.Τ. Ι. ► Ο σταυρός είναι φονικό όργανο και είδωλο.

18. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο νεκρός Χριστιανός παραμένει ακόμα Ναός τού Αγίου Πνεύματος, γι’ αυτό και συχνά μένει άφθαρτος. Μ.Τ. Ι. ► Ο νεκρός πιστός είναι ύλη χωρίς αξία, αφού εκμηδενίσθηκε ως πρόσωπο με το θάνατο.

19. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ο Θεός τοποθετεί τη Χάρη Του και σε υλικά αντικείμενα. Μ.Τ. Ι. ► Η χρήση υλικών αντικειμένων είναι ειδωλολατρεία.

20. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Ειδικό ντύσιμο για τον κλήρο είναι χρήσιμο. Μ.Τ. Ι. ► Ειδικό ντύσιμο για τους Πρεσβυτέρους είναι λάθος.

21. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Τα χρηματικά έσοδα της Εκκλησίας πάνε σε λειτουργικές ανάγκες και σε φιλανθρωπίες. Μ.Τ. Ι. ► Τα χρηματικά έσοδα της οργάνωσης της Σκοπιάς πάνε όλα στο κήρυγμα και σε επεκτάσεις.

22. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ► Στην Εκκλησία γίνεται κυρίως Λειτουργία και Υμνολογία, και οι κατηχήσεις σε άλλες ώρες. Μ.Τ. Ι. ► Στις συναθροίσεις γίνεται μόνο διδασκαλία, και λίγες προσευχές και ύμνοι.


Υπενθυμίζουμε ότι με τα παραπάνω, κάθε άλλο παρά εξαντλήσαμε τις διαφορές μας με τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να γεμίσουμε τόμους ολόκληρους με πολύ περισσότερες διαφορές μας. Αλλά αυτές είναι οι σημαντικότερες και οι πιο συνηθισμένες που συναντάει κανείς.

Θεωρούμε ότι οι παραπάνω λίστες, θα φανούν χρήσιμες για μια πρώτη ματιά στα δόγματα αμφοτέρων, τόσο προς τους Ορθοδόξους, όσο και προς τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά, για να έχουν μία ιδέα τών διαφορών μας.

 

Δ΄ Βιβλικός.