Εάν σε κατηγορήσει κανείς…

askitis erimos

romfea.gr | Είπε ο Αββάς Ησαΐας:

Εάν σε κατηγορήσει κανείς για κάποιο πράγμα το οποίο έπραξες ή δεν έπραξες, αν σιωπήσεις, αυτό είναι κατά φύση του Ιησού, αν δεν αποκριθείς και πεις, τι έκανα; δεν είναι στη φύση του Ιησού, αν αντιμιλήσεις λέξη προς λέξη, είναι παρά φύση.